ثبت اطلاعات سهامداران در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور

۱۴۰۱/۰۶/۲۶
بر اساس اعلام وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اطلاعات اعضاء شرکتهای تعاونی بایستی در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون ثبت گردد.

اسامی داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی

۱۴۰۱/۰۶/۱۴
اسامی داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی مورد تایید کمیسیون نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاقهای تعاون استان اصفهان

انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه نسل فردا

۱۴۰۱/۰۶/۰۴
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی چند منظوره عام بنیان در روزنامه نسل فردا به شماره 6876 صفحه 3 در تاریخ 2 شهریور ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.

آگهي دعوت مجمع عمومی فوق العاده

۱۴۰۱/۰۶/۰۴
جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم، روز پنجشنبه مورخ 1401/06/17 پس از برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در محل سالن همایش های مجموعه فرهنگی رفاهی شهروند به آدرس: اصفهان، خیابان جی، نبش اتوبان شهید آقابابایی برگزار مي‌گردد.

تکمیل فرم وكالت نامه و اعطاي نمايندگي

۱۴۰۱/۰۶/۰۱
به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هرشخص غیرعضو تنها یک رأی خواهد بود.

دریافت کارت عضویت ( کارت بنیان یار )

۱۴۰۱/۰۵/۳۰
سهامداران میتوانند جهت دریافت کارت عضویت ( کارت بنیان یار ) حداکثر تا شنبه 12 شهریور ماه 1401 در روزهای کاری از ساعت 8 الی ۱۶ به دفتر مرکزی شرکت تعاونی عام بنیان مراجعه نمایند. 

همراه داشتن کارت عضویت در مجامع عمومی شرکت بنیان الزامی میباشد

۱۴۰۱/۰۵/۲۴
سهامداران محترم می بایست هنگام ورود به مجامع شرکت جهت تایید هویت و ثبت الکترونیکی حضور خود در مجمع عمومی و رای گیری در انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسی کارت عضویت ( کارت بنیان یار ) را بهمراه داشته باشند.

انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در روزنامه نسل فردا

۱۴۰۱/۰۵/۲۳
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی چند منظوره عام بنیان در روزنامه نسل فردا به شماره ۶۸۶۵ صفحه 8 در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۱ منتشر شد.