نظرات و ایده ها

هر سال بیش از ده‌ها میلیون‌ ایده‌ی نو به ذهن‌ها خطور می‌کند و تنها کسانی از این خلق ایده رضایت دارند که ایده را در پستوی ذهنشان پنهان نکرده باشند. بسیاری از ایده‌ها هر چقدر ناب چنان خام هستند که بدون چکش کاری و تغییر جایشان گوشه یک دفترچه است و بس. اگر ایده‌ای دارید که نیاز به معرفی شدن و کسب نظر از صاحبان نظر دارد شرکت چند منظوره عام بنیان از شما حمایت می‌کند. اگر فکر می‌کنید برای عملی کردن ایده‌تان نیاز به کمک این شرکت دارید پس درنگ نکنید آن را به اشتراک بگذارید تا با نظرات دیگران آن را بهبود ببخشید.شرکت شرکت چند منظوره عام بنیان پذیرای تمامی ایده ها برای بهتر شدن کسب و کار خود است. برای شروع کافیست ایده‌تان را مناسب انتشار کنید، عکس یا طرح مناسب به اضافه یک متن ساده و شفاف و تکمیل هر چه بهتر فرم زیر باعث خواهد شد تا ما بهتر بتوانیم آنرا بررسی کنیم.

فرم ارسال ایده