کد واحد : ۱۰۰۶
فروش ویژه تعداد محدودی از واحدهای مجتمع مسکونی زیتون
مسکونی
اسکلت :
تیرچه و بلوک بتنی
نمای پروژه :
ترکیب سنگ و آجر
نشانی : اصفهان - شاهین شهر، منطقه خانه کارگر، خیابان نسیم 5