چشم انداز

  • شفافیت، صداقت و قانون مداری
  • خلق ارزش پایدار، نوآوری و پیشتازی در ارائه خدمات
  • سرآمدی در سودآوری و تنوع حوزه‌های فعالیت‌ها
  • توسعه سرمایه گذاری از طریق مدیریت بهینه منابع و مصارف
  • افزایش هم افزایی ظرفیت‌های منابع انسانی
  • متعالی در سیستم‌های مدیریتی و بهره‌ور در عملیات و فناوری
  • خوشنام در بازار ساخت و ساز و همکار برگزیده شرکاء