شرکت تعاونی چند منظوره عام بنیــــان

عضو انجمن صنفی انبوه سازان مسکن استان اصفهان
عضو انجمن صنفی شرکت های ساختمانی ، تاسیساتی و راهسازی استان اصفهان

تماس با ما

کارت چند منظوره

 بنیــــــــــــــــــــان یار

 

قابلیت ذخیره اطلاعات هویتی و سهام
تایید هویت و ثبت الکترونیکی حضور در مجامع
تسهیلات و برخورداری از شرایط ویژه واگذاریها
خدمات رفاهی، معیشتی در اختیار

مختصری درباره شرکت تعاونی چند منظوره عام بنیان

شرکت بنیان در قالب تعاونی چند منظوره عام در سال ۱۳۷۵ و در راستای سیاست های اقتصادی کشور در بخش تعاون با هدف ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی و همچنین بهبود وضع اقتصادی واجتماعی اعضاء خود با بکارگیری منابع مادی و انسانی تأسیس و در طول این مدت با اجرای پروژه های متعدد عمرانی، تولیدی و اقتصادی علاوه بر تحقق اهداف بخش تعاون، باعث حفظ سرمایه شرکت و سودآوری سهامداران گردید.

0
+
پروژه ها
581
+
سهامداران
153
+
نیروی انسانی

اخبار