جستجو سریع
کد پروژه : ۷۱
پروژه انبوه سازی مسکن کچوئیه
مسکونی
نوع پروژه :
مدیریت و برنامه ریزی ساخت
تعداد واحد فاز اول :
132 واحد
نشانی : استان اصفهان, زرین شهر, بخش باغبادران، روستای کچوئیه